TAULES DE DIÀLEG

Espais de debat a partir de la presentació narrada del webdoc a públics específics. Ens replantejarem la realitat de la fam després de veure l'imaginari erroni i parcial que tenim sobre aquesta problemàtica.

La proposta consisteix en 6 Taules de diàleg sobre la Fam i el Dret a l'Alimentació (i les seves vulneracions), on es reunirà a col·lectius i organitzacions participants en el projecte en diversos espais públics de la ciutat. L'objectiu és mantenir un diàleg obert amb la ciutadania a partir de les conclusions extretes de les fases anteriors del projecte, especialment la fase de documentació, la creació del webdoc i les taules de treball.

L'elecció de portar les Taules de Diàleg a facultats de l'àmbit de ciències polítiques, econòmiques i periodisme té a veure amb adreçar-se a públic que, d'una banda estigui potencialment interessat (per les temàtiques dels seus estudis), i de l'altra, que intervingui potencialment en el futur en aquestes temàtiques. Arribar a aquest públic a través de mirades alternatives sobre la problemàtica permet generar un contrapunt a les cultures arrelades que generen una mirada determinada sobre la cooperació internacional.

L'elecció de les biblioteques públiques persegueix arribar a una ciutadania diversa i, alhora, vincular els espais amb la idea d'informació fonamental, cultura general i popular que simbolitzen les biblioteques públiques. El nostre objectiu és construir processos que permetin l'anàlisi de les informacions en profunditat, que facilitin el coneixement i demanin la participació activa de les persones assistents, tot reforçant el paper actiu -i no passiu, de consum- de qui són subjectes de coneixement.