ALIANCES AMB MITJANS DE COMUNICACIÓ

Col·laboració amb mitjans de comunicació, una peça més de la narrativa del projecte des de la cooperació mútua.

Els mitjans. Els mitjans són per la majoria de les ONGs com un premi. Si la teva campanya, si el teu esdeveniment, si el teu "el que sigui" és atractiu, surts en els mitjans. I això es valora moltíssim, es busca moltíssim, es treballa molt dur per aconseguir-ho. Nosaltres no estem tan segurs que sigui tan important, ni quin impacte té aparèixer en els mitjans. Perquè ens preguntem, què surt? On surt? De quina manera? Es treballa bé amb els mitjans? Es creen vincles de qualitat, estables, que permeten donar suport, facilitar, informar els periodistes? I així, neix aquesta acció de sensibilització.

L'objectiu principal que perseguim és construir una perspectiva periodística dels diferents enfocaments que té el projecte per a cadascuna de les seves eines (imaginari col·lectiu, causes de la fam, visió del sud sobre la resposta del nord a crisis alimentàries, etc.). L'aliança amb diversos mitjans de comunicació busca reforçar la incidència i l'abast del projecte. Es tracta de facilitar els productes principals del projecte, com el webdoc o el llargmetratge documental, perquè puguin ser oferts al seu públic com a part dels continguts del mitjà. I, d'altra banda, generar productes periodístics independents que es desenvolupin a partir dels materials generats per FAM així com de l'enfocament del projecte.

Busquem crear una aliança de benefici mutu que acompanyi el projecte, tot generant espais fixos de difusió del projecte, del seu procés i de les seves diferents fases. Es treballarà, per tant, per construir sinergies que funcionin en dos sentits: del projecte al mitjà i del mitjà al projecte. Pel que fa al sentit projecte-mitjà, per donar un espai de visibilitat al tema de la fam sorgeix la possibilitat que els mitjans generin materials periodístics que aprofitin el potencial dels recursos bruts que anirem generant. Es farà en base al procés d'investigació i documentació en connexió amb el treball que la xarxa de periodistes i realitzadors locals realitzi als països del Sahel. Des de l'altre sentit, mitjà-projecte, pretenem que els mitjans treballin sobre el mateix procés del projecte, les publicacions del blog, el llançament de les diferents eines, la cobertura de les accions de sensibilització, el treball en xarxes socials, etc. Sempre amb el suport de les persones expertes i els contactes que els oferirem. Algunes propostes són: El País-Planeta Futuro, El Diario.es, Crític, The Guardian-Global Development, Anuari Mèdia.cat, 5W.